Vår historia

Vår historia börjar 1885 när K G Andersson i Tranås tillverkar sin första pinnstol. Företaget växer sedan långsamt i både sortiment och storlek tills 1972, när nästa stora steg tas. Efter en sammanslagning med två andra företag ändras namnet till NKR.

1993 byter vi namn till European Furniture Group - EFG. Bakgrunden är EUs fyra friheter som inte bara ger möjligheter att agera på en homogen europamarknad. Vi ser det som en förutsättning för att stå starka även i framtiden.

Internationell expansion blev den strategiska ledstjärnan inför millennieskiftet. Första steget ut i Europa tas dock redan 1992, när vi köper 50% av Wingerei, Norges största försäljningsbolag för kontorsmöbler. Det följs av förvärv av finska ASKO Huonekalus kontorsmöbeldel 1997. Samma år köps resterande del av Wingerei. 1999 etablerar vi oss på allvar i Storbritannien genom förvärv av Matthews Office Furniture Ltd och 2004 blir EFG-koncernen ledande på kontorsmöbler på den norska marknaden genom EFG:s köp av HOV+DOKKA. 2007 förvärvas norska arbetsstolstillverkaren Savo A/S och det danska kontorsmöbelföretaget Bondo Kontormøbler A/S. Det senare innebär att vi även i Danmark intar en ledande position i vår bransch.

Varje enskild möbel i vårt breda sortiment är resultatet av vårt samlade arv, kunskap och förvärvade insikter. Vi har onekligen kommit långt sedan vi tillverkade vår första pinnstol år 1885.

Learn more?

Interested in learning more about our way of working? Get in touch!

Contact us