Trygg-Hansa

"Kollegerna bidrar med ett aktivt förhållningssätt och äger till fullo sin dag”
Carina Persson, Digital Marketing Specialist

Kund: Trygg-Hansa

Arkitekt:
Tengboms 
Vår roll:
Leverantör av möbler och inredningslösningar 
Leveransdatum:
2017 
Plats:
Stockholm, Sverige 
Verksamhet:
Försäkring 
efg015640

Nytt arbetssätt i Trygg-Hansa-huset

Utmaning och lösning
Trygg-Hansas huvudkontor finns idag i samma imponerande byggnad på Kungsholmen som ritades av Tengboms arkitektkontor för försäkringsbolaget i slutet av 70-talet. Den arbetsplats som finns här idag är däremot i grunden förändrad och klassiska kontoret är ersatt av ett aktivitetsbaserat arbetssätt som omfattar hela organisationen.

”Utgångspunkten var att vi minskade kontorsytan, från sju våningsplan till två” berättar Carina Persson, Digital Marketing Specialist och projektledare för förändringsarbetet. ”Omvälvningen krävde ett kraftfullt fokus på effektiviserat lokalutnyttjande – men med bibehållen identitet, trivsel och produktivitet hos medarbetarna”. Lösningarna i lokalerna utformades i en strukturerad process, efter noggrann genomlysning av de faktiska behoven. ”Trygg-Hansas bredd av kompetenser och personligheter bjöd på en utmaning” berättar Carina, ”men idag har vi en arbetsplats som stödjer effektivitet och samverkan för alla. Kollegerna bidrar med ett aktivt förhållningssätt och äger till fullo sin dag”.

Idag arbetar alla på kontoret mobilt och finner plats efter behov, som det är tänkt. För att ingen skall ha långt att gå till den lokal man behöver, är layouten varierad, mellan öppna kontorsytor, grupprum/mötesrum, enskilda rum och tysta rum. Det finns också gott om teambord och projektarbetsplatser för snabba möten i mindre arbetsgrupper.

Projeket följs upp regelbundet och eventuella korrigeringar i miljön eller annat hanteras efter hand. ”Omvärlden förändras och vi också” säger Carina, ”vi försäkrar oss om att vi stöttar våra medarbetare på rätt sätt, så att de kan nå sina mål både nu och i framtiden”.

Genomförbar inspiration

Att hitta rätt inspirationsmaterial är ofta nyckeln till ett lyckat projekt. Som ledande leverantör av inredningslösningar erbjuder vi alla våra kunder hjälp med att hitta inspirationsmaterial och möjligheten att förvekliga det i rätt produkter. Kontakta oss förskräddarsydd vägledning i dessa frågor.

Låt oss inspirera er
eller ring oss direkt på: