Bærekraft fra vårt perspektiv:

For oss handler vårt bedriftsansvar for miljø og CSR ikke om å krysse av på gjøremålslisten for så fortsette arbeidet som før. For oss betyr det å ta ansvar i alt vi gjør. Det være seg miljø, i de kontakter vi knytter og i et økonomisk perspektiv som vi alltid arbeider ut fra.

CSR: EFG bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi streber etter å minimere negative effekter av våre beslutninger og aktiviteter.

EFG sustainability report

  • Miljøet: Vår målsetning er å være bransjeledende og vår designprosess følger Svanemerkets kriterier.
  • Innovasjon: Funksjonell og attraktiv, basert på nåværende og fremtidige behov. Bærekraftige kundeløsninger.
  • Kundetilfredshet: Fokus på kundens forretningsmessige mål og de ansattes velvære.
  • Ansatte: Helse, miljø og sikkerhet. Opplæring og personlig utvikling. Våre ansatte skal være ambassadører som utvikler vår forretningskultur og er engasjert og inkluderende på våre kunders vegne. 
  • Påvirkere: Nære relasjoner og langsiktig samarbeid for best mulig resultat for kunden
  • Leverandører: Langsiktige relasjoner basert på tillit og en felles forståelse av markedet.
  • CSR: EFG bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vi strebe etter å minimere negative effekter av våre beslutninger og aktiviteter.

Learn more?

Interested in learning more about our way of working? Get in touch!

Contact us