Trygg-Hansa

"Kollegaer bidrar til en aktiv tilnærming og eier sin egen arbeidsdag"
Carina Persson, prosjektleder, digital markedsføringsspesialist

Kunde: Trygg-Hansa

Arkitekt:
Tengboms 
Vår rolle:
Leverandør av møbler og interiørløsninger 
Levert:
2017 
Beliggenhet:
Stockholm, Sverige 
Virksomhet:
Forsikring 
efg015640

Nye arbeidsmetoder I Trygg-Hansa-huset

Utfordring og løsning
Trygg-Hansas hovedkontor er i dag i samme imponerende bygg på Kungsholmen som ble tegnet av Tengboms arkitektkontor for forsikringsselskapet i slutten av 70-tallet. Arbeidsplassen som er her i dag, er derimot fundamentalt forandret og det klassiske kontoret er nå erstattet av et aktivitetsbasert kontor for hele organisasjonen.
"Utgangspunktet var at vi reduserte kontorlokalet, fra syv etasjer til to," sier Carina Persson, Digital Marketing Specialist og prosjektleder for endringsarbeidet. "Oppfordringen krevde mye fokus på effektivisering av lokalet – samtidig som vi skulle beholde identitet, trivsel og produktivitet hos de ansatte". Løsningene i lokalene ble utformet i en strukturert prosess etter nøye undersøkelser av de faktiske behovene. "Trygg-Hansas kompetansebredde og personligheter kan en av utfordringene," sier Carina, "men i dag har vi en arbeidsplass som støtter effektivitet og samarbeid for alle. Kollegaer bidrar til en aktiv tilnærming og eier sin arbeidsdag".
I dag jobber alle på kontoret mobil og finner plass etter behov, som det er ment. For at ingen skal ha en lang vei å gå til plassen eller området man har behov for, er utformingen variert, mellom åpne kontorlokaler, grupperom / møterom, individuelle rom og stille rom. Det er også rikelig med gruppebord og prosjektarbeidsplasser for korte møter i mindre arbeidsgrupper.
Prosjektet overvåkes jevnlig, og eventuelle korreksjoner i miljøet eller på annen måte håndteres deretter. "Verden forandrer seg, og det gjør vi også" sier Carina, "vi sikrer at vi støtter våre ansatte på riktig måte slik at de kan nå sine mål både nå og i fremtiden."

Hva kan vi hjelpe deg med?

Velkommen til EFG HOV+DOKKA og våre interiørløsninger!

Bli kontaktet av oss
eller ring oss direkte på: