EFG - Ympäristö ja yhteiskuntavastuuohjelma

EFG:lle yhteiskuntavastuuohjelma on todellinen, ei vain yksi laadittu paperi muiden joukossa. Olemme sitoutuneet ylläpitämään kestävää kehitystä kaikissa toiminnoissamme niin ympäristökysymysten kuin inhimillisten, kulttuuristen ja taloudellisten toimintojen osalta. Vaalimme pitkäaikaisia työsuhteita ja hyvinvoivaa yrityskulttuuria, jossa kehitämme tuotteita ympäristökysymykset huomioon ottaen sekä luomme pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka perustuvat todellisiin tarpeisiin.

EFG sustainability report

  • Ympäristö: Tavoitteemme on olla alan johtava yritys ja prosessimme noudattavat tiukkoja Joutsenmerkki-vaatimuksia.
  • Innovaatio: Luomme toiminnallisia ja esteettisiä tuotteita tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä pitkäkestoisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.
  • Asiakastyytyväisyys: Keskitymme asiakasyrityksen työhyvinvointiin ja tulostavoitteisiin.
  • (EFG) henkilöstö: Hyvinvoiva henkilöstö ja osaamisen kehittäminen. Toimivat lähettiläinä EFG:n ja asiakasyritystemme yrityskulttuurien välillä tuoden arvokasta tietoa asiakkaidemme tavoitteista ja tarpeista.
  • Vaikuttajat: Luomme yhteistyösopimuksia palvellaksemme paremmin asiakkaitamme.
  • Toimittajat: Ylläpidämme pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia, jotka perustuvat luottamukseen ja yhteisymmärrykseen markkinasta, jossa EFG toimii.
  • CSR-ohjelmallaan EFG pyrkii edistämään yhteiskuntamme kestävää kehitystä ja vähentämään päätöksiemme ja tekojemme negatiivisia vaikutuksia.

Learn more?

Interested in learning more about our way of working? Get in touch!

Contact us