Bæredygtighed i EFG perspektiv

I vores sind handler ikke virksomhedernes ansvar for krydsende kasser og derefter videre med virksomhed som sædvanlig. Det handler om at integrere en ansvarlig adfærd i alt, hvad vi gør. Mod vores miljø, i de sociale og kulturelle bånd, vi laver og i det økonomiske perspektiv arbejder vi altid fra.

Det handler om at fremme langsigtede relationer og en sund virksomhedskultur, hvor vi udvikler produkter med minimal miljøpåvirkning og skaber.

EFG sustainability report

  • Miljø. Førende i branchen med designløsninger, der opfylder den nordiske Svane mærkning for miljøvenlige løsninger.
  • Innovation. Funktionelle og attraktive løsninger baseret på nuværende og fremtidige behov, der også er bæredygtige på lang sigt.
  • Kundetilfredshed. Fokus på kundernes forretningsmål og deres medarbejderes trivsel her og nu - og i fremtiden.
  • EFG medarbejdere. Sikring af helbred og sikkerhed, uddannelse og personlig udvikling, der skaber ambassadører, som tager vores kultur til sig og skaber synergi ved at dele viden om kundens behov og målsætning.
  • Inspiration og detailstyring. Vi opbygger partnerskaber, som støtter slutbrugerens behov for miljøvenlige løsninger.
  • Underleverandør. Langsigtede relationer, som er baseret på tillid og et fælles syn på, hvordan markedet fungerer, i de lande hvor EFG opererer.
  • CSR. EFG bidrager til en holdbar utvikling i vores samfund. Vi stræber efter at ansvarsfuldt minimere negative effekter af vores beslutninger of aktiviteter.

Learn more?

Interested in learning more about our way of working? Get in touch!

Contact us